Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 1 019 -323
Driftsresultat 1 019 -323
Resultat før skatt 1 052 -281
Årsresultat 543 -221
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 620 1 668
Sum gjeld 1 399 1 998
Sum egenkapital 222 179
Sum egenkapital og gjeld 1 620 2 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&p Eiendom AS
Orgnummer 990 068 852
Telefon (+47) 911 67 067
Mobiltelefon (+47) 911 67 067
Besøksadresse Linnegrøvan 19, 4640 Søgne
Postadresse Postboks 990, 4682 Søgne

Nøkkelpersoner