Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -56 1 019
Driftsresultat -56 1 019
Resultat før skatt -52 1 052
Årsresultat -52 543
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 207 1 620
Sum gjeld 37 1 399
Sum egenkapital 169 222
Sum egenkapital og gjeld 207 1 620
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&p Eiendom AS
Orgnummer 990 068 852
Telefon (+47) 911 67 067
Mobiltelefon (+47) 911 67 067
Besøksadresse Linnegrøvan 19, 4640 Søgne
Postadresse Postboks 990, 4682 Søgne

Nøkkelpersoner