Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 985 502
Sum driftskostnader -671 -459
Driftsresultat 315 42
Resultat før skatt 180 -132
Årsresultat 180 -132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 27 630 27 630
Omløpsmidler 395 0
Sum gjeld 1 478 3 391
Sum egenkapital 26 547 24 334
Sum egenkapital og gjeld 28 025 27 725
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dalsbergstien 6 D Borettslag
Orgnummer 990 092 133
Telefon (+47) 22 91 00 50
Telefaks (+47) 22 91 00 51
E-post christen.roer@advonor.no
Hjemmeside www.ihus.no
Besøksadresse v/Advokatfirmaet Røer ANS Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Postadresse v/Advokatfirmaet Røer ANS Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner