Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 603 625
Sum driftskostnader -427 -250
Driftsresultat 176 375
Resultat før skatt -121 40
Årsresultat -121 40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 27 630 27 630
Omløpsmidler 307 255
Sum gjeld 6 322 6 149
Sum egenkapital 21 615 21 736
Sum egenkapital og gjeld 27 937 27 885
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dalsbergstien 6 D Borettslag
Orgnummer 990 092 133
Telefon (+47) 22 91 00 50
Telefaks (+47) 22 91 00 51
E-post christen.roer@advonor.no
Hjemmeside www.ihus.no
Besøksadresse v/Advokatfirmaet Røer ANS Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Postadresse v/Advokatfirmaet Røer ANS Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner