Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 3 859 1 898
Sum driftskostnader -2 611 -2 611
Driftsresultat 1 248 -712
Resultat før skatt 10 761 2 222
Årsresultat 10 073 1 935
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 42 571 47 784
Sum gjeld 69 385 11 825
Sum egenkapital 148 097 78 025
Sum egenkapital og gjeld 217 483 89 849
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunde K K Holding AS
Orgnummer 990 317 348
Telefon (+47) 22 47 12 23
Telefaks (+47) 22 01 91 02
Mobiltelefon (+47) 926 07 800
Besøksadresse Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo
Postadresse Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo

Nøkkelpersoner