Nøkkeltall 2012 2009
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -2 283 -1 225
Driftsresultat -2 283 -1 226
Resultat før skatt -1 051 34 995
Årsresultat -435 29 106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2009
Varige driftsmidler 61 243
Omløpsmidler 14 079 106 161
Sum gjeld 22 000 81 472
Sum egenkapital 33 997 85 187
Sum egenkapital og gjeld 55 997 166 659
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunde K K Holding AS
Orgnummer 990 317 348
Telefon (+47) 22 47 12 23
Telefaks (+47) 22 01 91 02
Mobiltelefon (+47) 926 07 800
Besøksadresse Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo
Postadresse Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo

Nøkkelpersoner