Nøkkeltall 2016 2012
Sum driftsinntekter 1 088 0
Sum driftskostnader -1 727 -2 283
Driftsresultat -638 -2 283
Resultat før skatt -317 -1 051
Årsresultat -590 -435
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2012
Varige driftsmidler 0 61
Omløpsmidler 56 493 14 079
Sum gjeld 18 446 22 000
Sum egenkapital 76 090 33 997
Sum egenkapital og gjeld 94 536 55 997
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunde K K Holding AS
Orgnummer 990 317 348
Telefon (+47) 22 47 12 23
Telefaks (+47) 22 01 91 02
Mobiltelefon (+47) 926 07 800
Besøksadresse Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo
Postadresse Olav Selvaags plass 5, 0252 Oslo

Nøkkelpersoner