Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 51 188 50 649
Sum driftskostnader -50 467 -47 596
Driftsresultat 720 3 053
Resultat før skatt 558 2 858
Årsresultat 404 2 075
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 829 4 335
Omløpsmidler 15 620 13 960
Sum gjeld 11 360 8 989
Sum egenkapital 9 159 9 355
Sum egenkapital og gjeld 20 519 18 343
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cover Brands AS
Orgnummer 990 349 258
Telefon (+47) 926 07 600
Mobiltelefon (+47) 905 28 468
E-post tone@coverbrands.no
Hjemmeside www.coverbrands.no
Besøksadresse Grefsenkollveien 20 B, 0490 Oslo
Postadresse Grefsenkollveien 20 B, 0490 Oslo

Nøkkelpersoner