Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 682 284
Sum driftskostnader -567 -270
Driftsresultat 116 14
Resultat før skatt 116 14
Årsresultat 92 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 336 217
Sum gjeld 78 51
Sum egenkapital 258 166
Sum egenkapital og gjeld 336 217
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Andersen Nils M AS
Orgnummer 990 406 960
Telefon (+47) 901 45 090
Besøksadresse Strandpromenaden 9, 4610 Kristiansand S
Postadresse Strandpromenaden 9, 4610 Kristiansand S

Nøkkelpersoner