Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -36 -43
Driftsresultat -36 -43
Resultat før skatt 779 3 626
Årsresultat 716 3 536
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 140 140
Sum gjeld 1 417 436
Sum egenkapital 6 219 9 003
Sum egenkapital og gjeld 7 635 9 439
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trippel E AS
Orgnummer 990 623 163
Besøksadresse Fr Nansens plass 9, 0160 Oslo
Postadresse Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo

Nøkkelpersoner