Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 042 794
Sum driftskostnader -51 -64
Driftsresultat 991 730
Resultat før skatt 1 245 1 038
Årsresultat 1 181 963
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 55 88
Sum gjeld 437 567
Sum egenkapital 8 291 7 309
Sum egenkapital og gjeld 8 728 7 876
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trippel E AS
Orgnummer 990 623 163
Besøksadresse Fr Nansens plass 9, 0160 Oslo
Postadresse Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo

Nøkkelpersoner