Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 3 3
Årsresultat 3 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 118 115
Sum gjeld 10 7
Sum egenkapital 108 108
Sum egenkapital og gjeld 118 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storebrand Livsforsikring AS
Orgnummer 990 689 970
Telefon (+47) 22 31 50 50
Telefaks (+47) 22 31 23 90
Besøksadresse Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 500, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner