Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 652 1 204
Sum driftskostnader -1 210 -1 233
Driftsresultat 441 -28
Resultat før skatt 442 -28
Årsresultat 371 -28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 71 55
Omløpsmidler 812 352
Sum gjeld 482 178
Sum egenkapital 400 229
Sum egenkapital og gjeld 883 408
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn 3 Q Norge AS
Orgnummer 990 885 656
Besøksadresse Nye Ramberget, 5282 Lonevåg
Postadresse Ramberget, 5282 Lonevåg

Nøkkelpersoner