Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 445 414
Sum driftskostnader -1 558 -88
Driftsresultat -114 326
Resultat før skatt -113 326
Årsresultat -113 326
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 815 435
Sum gjeld 558 65
Sum egenkapital 257 370
Sum egenkapital og gjeld 815 435
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn 3 Q Norge AS
Orgnummer 990 885 656
Besøksadresse Nye Ramberget, 5282 Lonevåg
Postadresse Ramberget, 5282 Lonevåg

Nøkkelpersoner