Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 411 1 060
Sum driftskostnader -1 331 -1 121
Driftsresultat 81 -60
Resultat før skatt 81 -60
Årsresultat 75 -60
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 28 40
Omløpsmidler 776 507
Sum gjeld 568 186
Sum egenkapital 236 361
Sum egenkapital og gjeld 804 546
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn 3 Q Norge AS
Orgnummer 990 885 656
Besøksadresse Nye Ramberget, 5282 Lonevåg
Postadresse Ramberget, 5282 Lonevåg

Nøkkelpersoner