Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 44 204
Sum driftskostnader -329 -309
Driftsresultat -286 -105
Resultat før skatt -364 -187
Årsresultat -364 -187
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 016 1 174
Omløpsmidler 208 4
Sum gjeld 1 895 1 485
Sum egenkapital -671 -307
Sum egenkapital og gjeld 1 224 1 178
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sail X Events AS
Orgnummer 990 899 452
Telefon (+47) 982 59 250
Mobiltelefon (+47) 982 59 250
Besøksadresse Kastellveien 16, 1170 Oslo
Postadresse Kastellveien 16, 1170 Oslo

Nøkkelpersoner