Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 60 262 0
Sum driftskostnader -58 180 -2 987
Driftsresultat 2 083 -2 987
Resultat før skatt 947 -5 310
Årsresultat 947 -5 618
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 232 56 127
Sum gjeld 8 636 62 478
Sum egenkapital -5 404 -6 351
Sum egenkapital og gjeld 3 232 56 127
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fjordgløtt Eiendom AS
Orgnummer 990 992 983
Telefon (+47) 64 92 71 21
Telefaks (+47) 64 92 71 23
Mobiltelefon (+47) 928 99 077
E-post post@pmentreprenor.no
Hjemmeside www.pmentreprenor.no
Besøksadresse Sagstuveien 2 B, 1914 Ytre Enebakk
Postadresse Sagstuveien 2 B, 1914 Ytre Enebakk

Nøkkelpersoner