Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 375 375
Sum driftskostnader -360 -97
Driftsresultat 15 278
Resultat før skatt -144 176
Årsresultat -144 176
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 837 1 910
Omløpsmidler 385 382
Sum gjeld 2 454 2 258
Sum egenkapital -140 36
Sum egenkapital og gjeld 2 314 2 294
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S & B Eiendom AS
Orgnummer 991 000 054
Telefon (+47) 450 08 200
Telefaks (+47) 51 53 69 01
Mobiltelefon (+47) 907 51 057
E-post andre.birkenes@gmail.com
Besøksadresse St. Olavs gate 13, 4005 Stavanger
Postadresse Haugesundsgata 15, 4014 Stavanger

Nøkkelpersoner