Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 399 4 167
Sum driftskostnader -4 197 -4 433
Driftsresultat 202 -266
Resultat før skatt 190 -272
Årsresultat 190 -272
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 49 42
Omløpsmidler 563 566
Sum gjeld 601 788
Sum egenkapital 10 -180
Sum egenkapital og gjeld 612 608
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Enten Eller Frisører AS
Orgnummer 991 035 982
Telefon (+47) 73 51 41 99
Hjemmeside www.enten-eller.no
Besøksadresse Fjordgata 23, 7010 Trondheim
Postadresse Fjordgata 23, 7010 Trondheim

Nøkkelpersoner