Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 831 1 021
Sum driftskostnader -653 -1 172
Driftsresultat 178 -151
Resultat før skatt 177 -151
Årsresultat 129 -115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 175
Sum gjeld 401 742
Sum egenkapital -260 -389
Sum egenkapital og gjeld 141 352
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D&d Homes AS
Orgnummer 991 038 310
Telefon (+47) 458 68 488
Telefaks (+47) 22 60 12 22
Mobiltelefon (+47) 458 68 688
E-post kimcecilie@ddhomes.no
Hjemmeside www.ddhomes.no
Besøksadresse Daas gate 7, 0259 Oslo
Postadresse Daas gate 7, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner