Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 932 879
Sum driftskostnader -2 325 -847
Driftsresultat -393 31
Resultat før skatt -393 28
Årsresultat -507 11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 112 52
Sum gjeld 868 415
Sum egenkapital -755 -249
Sum egenkapital og gjeld 112 166
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D&d Homes AS
Orgnummer 991 038 310
Telefon (+47) 458 68 488
Telefaks (+47) 22 60 12 22
Mobiltelefon (+47) 458 68 688
E-post kimcecilie@ddhomes.no
Hjemmeside www.ddhomes.no
Besøksadresse Daas gate 7, 0259 Oslo
Postadresse Daas gate 7, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner