Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 978 1 081
Sum driftskostnader -866 -1 067
Driftsresultat 113 14
Resultat før skatt 113 13
Årsresultat 108 28
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 555 802
Sum gjeld 32 487
Sum egenkapital 523 336
Sum egenkapital og gjeld 555 823
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Karma Frisør AS
Orgnummer 991 050 809
Telefon (+47) 22 60 36 00
Telefaks (+47) 22 60 36 01
Mobiltelefon (+47) 472 88 807
E-post lene_heggdal@hotmail.com
Hjemmeside karmafrisor.no/
Besøksadresse Louises gate 21, 0169 Oslo
Postadresse Louises gate 21, 0169 Oslo

Nøkkelpersoner