Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -5
Driftsresultat -5 -5
Resultat før skatt -7 -6
Årsresultat -7 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 482 489
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 482 489
Sum egenkapital og gjeld 482 489
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Triton Management AS
Orgnummer 991 114 270
Telefon (+47) 22 01 47 20
Telefaks (+47) 22 01 47 29
E-post post@tritonclaims.no
Hjemmeside www.tritonclaims.no
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1362 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner