Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -53
Driftsresultat -4 -53
Resultat før skatt -4 -53
Årsresultat -4 -53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 6
Omløpsmidler 495 495
Sum gjeld 0 3
Sum egenkapital 495 499
Sum egenkapital og gjeld 495 501
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Triton Management AS
Orgnummer 991 114 270
Telefon (+47) 22 01 47 20
Telefaks (+47) 22 01 47 29
E-post post@tritonclaims.no
Hjemmeside www.tritonclaims.no
Besøksadresse Haakon Vii's gate 9, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1362 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner