Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 988 1 524
Sum driftskostnader -1 959 -1 587
Driftsresultat 29 -64
Resultat før skatt 27 -68
Årsresultat 18 -68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 14 0
Omløpsmidler 1 025 778
Sum gjeld 499 256
Sum egenkapital 540 522
Sum egenkapital og gjeld 1 039 778
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B Consult Prosjekt AS
Orgnummer 991 132 821
Telefon (+47) 22 92 66 10
Telefaks (+47) 22 44 13 51
Mobiltelefon (+47) 922 62 377
E-post post@b-consult.no
Hjemmeside www.b-consult.no
Besøksadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
Postadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner