Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 553 2 041
Sum driftskostnader -1 511 -2 049
Driftsresultat 41 -8
Resultat før skatt 35 -13
Årsresultat 27 12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 100 1 347
Sum gjeld 510 783
Sum egenkapital 590 564
Sum egenkapital og gjeld 1 100 1 347
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B Consult Prosjekt AS
Orgnummer 991 132 821
Telefon (+47) 22 92 66 10
Telefaks (+47) 22 44 13 51
Mobiltelefon (+47) 922 62 377
E-post post@b-consult.no
Hjemmeside www.b-consult.no
Besøksadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
Postadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner