Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 844 1 542
Sum driftskostnader -1 816 -1 796
Driftsresultat 29 -254
Resultat før skatt 27 -257
Årsresultat 27 -248
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 848 486
Sum gjeld 701 366
Sum egenkapital 148 120
Sum egenkapital og gjeld 848 486
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B Consult Prosjekt AS
Orgnummer 991 132 821
Telefon (+47) 22 92 66 10
Telefaks (+47) 22 44 13 51
Mobiltelefon (+47) 922 62 377
E-post post@b-consult.no
Hjemmeside www.b-consult.no
Besøksadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
Postadresse Hovfaret 17 B, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner