Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -41 -24
Driftsresultat -41 -24
Resultat før skatt -217 -24
Årsresultat -217 -24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 21
Sum gjeld 424 384
Sum egenkapital -304 -87
Sum egenkapital og gjeld 121 297
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn A P Mustad Hold AS
Orgnummer 991 164 073
Telefon (+47) 930 65 500
Mobiltelefon (+47) 930 65 500
Besøksadresse c/o Axel Peter Mustad Niels Juels gate 37B, 0257 Oslo
Postadresse Postboks 1892 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner