Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -60 -10
Driftsresultat -60 -10
Resultat før skatt -60 -10
Årsresultat -60 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 20
Sum gjeld 360 299
Sum egenkapital -62 -3
Sum egenkapital og gjeld 297 296
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn A P Mustad Hold AS
Orgnummer 991 164 073
Telefon (+47) 930 65 500
Mobiltelefon (+47) 930 65 500
Besøksadresse c/o Axel Peter Mustad Niels Juels gate 37B, 0257 Oslo
Postadresse Postboks 1892 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner