Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 331 9 838
Sum driftskostnader -10 276 -8 158
Driftsresultat 55 1 679
Resultat før skatt 6 1 656
Årsresultat -1 1 206
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 12
Omløpsmidler 2 807 3 380
Sum gjeld 1 739 2 313
Sum egenkapital 1 103 1 104
Sum egenkapital og gjeld 2 843 3 417
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Hos Laila AS
Orgnummer 991 198 369
Telefon (+47) 991 56 475
Hjemmeside www.facebook.com/ZHosLaila
Besøksadresse Havnegaten 2, 4836 Arendal
Postadresse Havnegaten 2, 4836 Arendal

Nøkkelpersoner