Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -10
Driftsresultat -10 -10
Resultat før skatt 12 -10
Årsresultat 12 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 582 6
Sum gjeld 610 45
Sum egenkapital -28 -40
Sum egenkapital og gjeld 582 6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christina D AS
Orgnummer 991 266 097
Besøksadresse Kongeveien 22B, 0787 Oslo
Postadresse Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner