Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -14 -26
Driftsresultat -14 -26
Resultat før skatt 223 142
Årsresultat 223 142
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 927 694
Sum gjeld 590 580
Sum egenkapital 337 114
Sum egenkapital og gjeld 927 694
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christina D AS
Orgnummer 991 266 097
Besøksadresse Kongeveien 22B, 0787 Oslo
Postadresse Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner