Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 7 866 9 600
Sum driftskostnader -7 114 -9 517
Driftsresultat 753 82
Resultat før skatt 697 3
Årsresultat 520 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 348 583
Omløpsmidler 4 503 3 885
Sum gjeld 3 310 3 447
Sum egenkapital 1 541 1 021
Sum egenkapital og gjeld 4 851 4 467
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Valdres Varmepumpe & Elektro AS
Orgnummer 991 297 324
Telefon (+47) 468 14 646
Mobiltelefon (+47) 468 14 646
E-post post@valdresvp.no
Hjemmeside www.valdresvp.no
Besøksadresse Tingnesøddin 1, 2900 Fagernes
Postadresse Vidstevegen 22, 2920 Leira i Valdres

Nøkkelpersoner