Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 33 63
Sum driftskostnader -27 -77
Driftsresultat 5 -14
Resultat før skatt 70 -14
Årsresultat 70 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 15 0
Omløpsmidler 288 206
Sum gjeld 90 77
Sum egenkapital 213 143
Sum egenkapital og gjeld 303 220
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B&z Global AS
Orgnummer 991 306 595
Telefon (+47) 916 13 721
Mobiltelefon (+47) 916 13 721
E-post jbockelie@hotmail.com
Besøksadresse Nes Terrassse 14 B, 1394 Nesbru
Postadresse Nes Terrassse 14 B, 1394 Nesbru

Nøkkelpersoner