Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -56 -30
Driftsresultat -56 -30
Resultat før skatt -56 -30
Årsresultat -56 -30
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 10
Omløpsmidler 149 185
Sum gjeld 21 12
Sum egenkapital 128 183
Sum egenkapital og gjeld 149 195
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B&z Global AS
Orgnummer 991 306 595
Telefon (+47) 916 13 721
Mobiltelefon (+47) 916 13 721
E-post jbockelie@hotmail.com
Besøksadresse Nes Terrassse 14 B, 1394 Nesbru
Postadresse Nes Terrassse 14 B, 1394 Nesbru

Nøkkelpersoner