Norges Automobilforbund Avdeling Ringerike

Nøkkeltall 2012
Sum driftsinntekter 513
Sum driftskostnader -517
Driftsresultat -4
Resultat før skatt -7
Årsresultat 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 0
Sum gjeld 0
Sum egenkapital 0
Sum egenkapital og gjeld 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norges Automobilforbund Avdeling Rin
Orgnummer 991 397 876
Telefon (+47) 900 62 039
Mobiltelefon (+47) 900 62 039
E-post nafr@online.no
Hjemmeside www.naf.no/ringerike
Besøksadresse Eggemoveien, 3515 Hønefoss
Postadresse Postboks 1022, 3503 Hønefoss

Nøkkelpersoner