Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -8
Driftsresultat -9 -8
Resultat før skatt -1 -4
Årsresultat -1 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 103 103
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 562 563
Sum egenkapital og gjeld 562 563
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bekken Holding AS
Orgnummer 991 402 306
Besøksadresse c/o Trond Bekken Statsråd Kroghs vei 21 C, 7021 Trondheim
Postadresse c/o Trond Bekken Statsråd Krohgs veg 21 C, 7021 Trondheim

Nøkkelpersoner