Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 744 2 629
Sum driftskostnader -3 210 -2 757
Driftsresultat -465 -129
Resultat før skatt -481 -128
Årsresultat -481 -157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 481 0
Omløpsmidler 725 818
Sum gjeld 1 296 427
Sum egenkapital -90 391
Sum egenkapital og gjeld 1 206 818
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Flittige Hender Interiør AS
Orgnummer 991 415 165
Telefon (+47) 51 52 06 94
Telefaks (+47) 51 52 06 98
E-post kontakt@flittigehenderinterior.no
Besøksadresse Niels Juels gate 12, 4008 Stavanger
Postadresse Niels Juels gate 12, 4008 Stavanger

Nøkkelpersoner