Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 901 263 801 290
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 111 254 44 859
Resultat før skatt 119 970 46 549
Årsresultat 94 468 36 826
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 950 4 282
Omløpsmidler 335 228 249 245
Sum gjeld 3 575 283 3 100 055
Sum egenkapital 265 613 227 617
Sum egenkapital og gjeld 3 840 896 3 327 671
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frende Livsforsikring AS
Orgnummer 991 437 126
Telefon (+47) 55 15 36 00
Telefaks (+47) 55 16 82 96
Mobiltelefon (+47) 924 40 187
Hjemmeside www.frende.no
Besøksadresse Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen
Postadresse Postboks 3660 Fyllingsdalen, 5845 Bergen

Nøkkelpersoner