Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 789 4 922
Sum driftskostnader -1 431 -1 447
Driftsresultat 7 358 3 474
Resultat før skatt 3 696 1 032
Årsresultat 2 698 759
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 40 898 42 455
Omløpsmidler 7 636 5 958
Sum gjeld 41 651 41 531
Sum egenkapital 6 882 6 882
Sum egenkapital og gjeld 48 533 48 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Eiendom Og Bygg AS
Orgnummer 991 461 752
Besøksadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner