Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 609 4 895
Sum driftskostnader -2 627 -1 429
Driftsresultat 3 982 3 466
Resultat før skatt 2 349 1 737
Årsresultat 1 851 1 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 38 467 39 683
Omløpsmidler 6 255 6 020
Sum gjeld 37 841 38 820
Sum egenkapital 6 882 6 882
Sum egenkapital og gjeld 44 722 45 702
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Eiendom Og Bygg AS
Orgnummer 991 461 752
Besøksadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner