Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 7 155 6 525
Sum driftskostnader -4 144 -3 729
Driftsresultat 3 012 2 795
Resultat før skatt 1 627 1 333
Årsresultat 1 269 1 111
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 41 093 39 837
Omløpsmidler 1 160 484
Sum gjeld 34 323 33 660
Sum egenkapital 7 930 6 661
Sum egenkapital og gjeld 42 253 40 321
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Eiendom Og Bygg AS
Orgnummer 991 461 752
Besøksadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner