Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 6 127 5 950
Sum driftskostnader -975 -1 438
Driftsresultat 5 152 4 512
Resultat før skatt 3 291 2 357
Årsresultat 3 291 2 357
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 108 400 108 400
Omløpsmidler 1 060 998
Sum gjeld 81 817 85 045
Sum egenkapital 27 643 24 352
Sum egenkapital og gjeld 109 460 109 398
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rolvsrud Park Blokk L Borettslag
Orgnummer 991 659 978
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 56 62
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner