Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 668 4 049
Sum driftskostnader -1 008 -976
Driftsresultat 3 660 3 073
Resultat før skatt 2 651 1 750
Årsresultat 2 651 1 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 108 400 108 400
Omløpsmidler 1 316 1 200
Sum gjeld 77 673 80 208
Sum egenkapital 32 044 29 393
Sum egenkapital og gjeld 109 716 109 600
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rolvsrud Park Blokk L Borettslag
Orgnummer 991 659 978
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 56 62
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner