Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 717 15 360
Sum driftskostnader -9 960 -9 862
Driftsresultat 5 757 5 498
Resultat før skatt 1 267 -1 246
Årsresultat 1 267 -1 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 174 735 180 258
Omløpsmidler 2 145 6 047
Sum gjeld 103 954 115 004
Sum egenkapital 75 315 74 048
Sum egenkapital og gjeld 179 269 189 052
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Campus H AS
Orgnummer 991 723 315
Telefon (+47) 67 82 70 20
Telefaks (+47) 67 82 70 21
E-post post@itfe.no
Hjemmeside www.otfe.no
Besøksadresse Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Postadresse Postboks 1, 1330 Fornebu

Nøkkelpersoner