Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 559 4 197
Sum driftskostnader -3 587 -4 093
Driftsresultat -29 103
Resultat før skatt -60 80
Årsresultat -60 80
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 1
Omløpsmidler 491 481
Sum gjeld 603 534
Sum egenkapital -112 -51
Sum egenkapital og gjeld 491 482
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Herskapelig AS
Orgnummer 991 826 610
Telefon (+47) 33 31 45 20
Mobiltelefon (+47) 909 18 606
Hjemmeside www.herskapelig.no/
Besøksadresse Storgaten 11, 3126 Tønsberg
Postadresse Storgaten 11, 3126 Tønsberg

Nøkkelpersoner