Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 11 627 10 995
Sum driftskostnader -11 426 -10 939
Driftsresultat 202 56
Resultat før skatt 153 -43
Årsresultat 97 -38
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 70 91
Omløpsmidler 2 881 3 835
Sum gjeld 2 458 3 595
Sum egenkapital 616 519
Sum egenkapital og gjeld 3 073 4 114
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Marinaen Båt Og Fritid AS
Orgnummer 991 900 756
Telefon (+47) 994 50 500
Telefaks (+47) 77 84 98 60
Mobiltelefon (+47) 916 60 740
E-post johnny@marinaen.as
Hjemmeside www.marinaen.as
Besøksadresse Strandveien 68, 9300 Finnsnes
Postadresse Strandveien 68, 9300 Finnsnes

Nøkkelpersoner