Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 322 13 792
Sum driftskostnader -14 888 -13 061
Driftsresultat 434 729
Resultat før skatt 365 651
Årsresultat 274 473
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 171 58
Omløpsmidler 4 476 3 826
Sum gjeld 3 293 2 809
Sum egenkapital 1 363 1 089
Sum egenkapital og gjeld 4 656 3 899
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Marinaen Båt Og Fritid AS
Orgnummer 991 900 756
Telefon (+47) 994 50 500
Telefaks (+47) 77 84 98 60
Mobiltelefon (+47) 916 60 740
E-post johnny@marinaen.as
Hjemmeside www.marinaen.as
Besøksadresse Strandveien 68, 9300 Finnsnes
Postadresse Strandveien 68, 9300 Finnsnes

Nøkkelpersoner