Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 294 2 839
Sum driftskostnader -2 230 -2 193
Driftsresultat 1 064 647
Resultat før skatt 36 -757
Årsresultat 36 -757
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 37 770 38 781
Omløpsmidler 2 085 821
Sum gjeld 35 565 35 347
Sum egenkapital 4 492 4 455
Sum egenkapital og gjeld 40 056 39 802
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ryddøla Kraftverk AS
Orgnummer 991 936 475
Telefon (+47) 67 10 72 20
Telefaks (+47) 67 10 72 23
Besøksadresse Vollsveien 6, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 61, 1324 Lysaker

Nøkkelpersoner