Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 306 2 084
Sum driftskostnader -1 144 -1 282
Driftsresultat 1 162 802
Resultat før skatt 522 107
Årsresultat 522 107
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 18 420 18 944
Omløpsmidler 840 390
Sum gjeld 16 795 17 390
Sum egenkapital 2 465 1 944
Sum egenkapital og gjeld 19 260 19 334
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ask Hans Eiendom AS
Orgnummer 991 949 828
Besøksadresse Nannestadveien, 2022 Gjerdrum
Postadresse Nannestadvegen, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner