Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 76 80
Sum driftskostnader -74 -80
Driftsresultat 2 0
Resultat før skatt 2 0
Årsresultat 2 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 18 18
Sum gjeld 5 8
Sum egenkapital 13 11
Sum egenkapital og gjeld 18 18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Klungerhaugen V/Svein Tønnesse
Orgnummer 991 996 664
Telefon (+47) 72 59 03 69
Mobiltelefon (+47) 917 71 774
E-post svtoenn@online.no
Besøksadresse Skyttervegen 22, 7088 Heimdal
Postadresse Skyttervegen 22, 7088 Heimdal

Nøkkelpersoner