Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -24
Driftsresultat -18 -24
Resultat før skatt 772 2 102
Årsresultat 772 2 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 955 4 389
Sum gjeld 200 205
Sum egenkapital 5 669 5 097
Sum egenkapital og gjeld 5 869 5 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haugmann AS
Orgnummer 992 036 133
Besøksadresse C/o Tinbuen AS Granåslia 3 C, 7047 Trondheim
Postadresse C/o Tinbuen AS Øvre Granåslia 3 C, 7047 Trondheim

Nøkkelpersoner