Nøkkeltall 2013
Sum driftsinntekter 12 272
Sum driftskostnader -11 980
Driftsresultat 291
Resultat før skatt 386
Årsresultat 386
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013
Varige driftsmidler 0
Omløpsmidler 7 625
Sum gjeld 3 363
Sum egenkapital 4 261
Sum egenkapital og gjeld 7 625
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norges Fleridrettsforbund
Orgnummer 992 139 692
Telefon (+47) 21 02 90 00
E-post fleridrett@nif.idrett.no
Hjemmeside www.fleridrett.no
Besøksadresse Sognsveien 73, 0855 Oslo
Postadresse Idrettens Hus, 0840 Oslo

Nøkkelpersoner