Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 856 1 108
Sum driftskostnader -2 187 -1 540
Driftsresultat -331 -432
Resultat før skatt -453 370
Årsresultat -409 343
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 260 313
Omløpsmidler 1 302 582
Sum gjeld 1 236 219
Sum egenkapital 425 834
Sum egenkapital og gjeld 1 660 1 054
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Polskjobb AS
Orgnummer 992 170 069
Telefon (+47) 466 95 815
Mobiltelefon (+47) 466 95 815
E-post post@polskjobb.no
Hjemmeside www.polskjobb.no
Besøksadresse Stubberudvein 4, 0668 Oslo
Postadresse Stubberudveien 4, 0668 Oslo

Nøkkelpersoner