Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 404 12 207
Sum driftskostnader -15 173 -12 492
Driftsresultat 231 -286
Resultat før skatt 162 -379
Årsresultat 129 -267
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 673 2 367
Omløpsmidler 2 392 1 667
Sum gjeld 3 532 2 950
Sum egenkapital 2 103 1 973
Sum egenkapital og gjeld 5 635 4 923
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ødegaard Anlegg AS
Orgnummer 992 170 905
Telefon (+47) 482 42 712
Mobiltelefon (+47) 482 42 712
E-post odegaard.anlegg@online.no
Besøksadresse Hummelhaugen 2, 8909 Brønnøysund
Postadresse Hummelhaugen 2, 8909 Brønnøysund

Nøkkelpersoner