Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 100 101
Sum driftskostnader -91 -92
Driftsresultat 9 9
Resultat før skatt 17 23
Årsresultat 13 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 014 10 639
Sum gjeld 1 902 7 539
Sum egenkapital 3 112 3 100
Sum egenkapital og gjeld 5 014 10 639
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Snø of Sweden Norge
Orgnummer 992 330 201
Telefon (+47) 22 83 01 30
Telefaks (+47) 947 70 988
Hjemmeside www.snoofsweden.se
Besøksadresse Arbins gate 2, 0253 Oslo
Postadresse Postboks 1681 Vika, 0120 Oslo

Nøkkelpersoner