Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 808 3 666
Sum driftskostnader -3 649 -3 469
Driftsresultat 160 198
Resultat før skatt 153 190
Årsresultat 114 137
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 112 47
Omløpsmidler 724 693
Sum gjeld 494 479
Sum egenkapital 386 272
Sum egenkapital og gjeld 880 752
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Glassmester Flisen AS
Orgnummer 992 506 792
Telefon (+47) 63 90 05 06
Telefaks (+47) 63 90 87 07
Mobiltelefon (+47) 909 49 946
E-post flisen@online.no
Hjemmeside www.glassmesterflisen.no
Besøksadresse Pakkhusgata 3, 2150 Årnes
Postadresse Pakkhusgata 3, 2150 Årnes

Nøkkelpersoner