Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 212 1 180
Sum driftskostnader -1 201 -1 160
Driftsresultat 12 19
Resultat før skatt 13 20
Årsresultat 9 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 322 315
Sum gjeld 316 320
Sum egenkapital 15 6
Sum egenkapital og gjeld 332 326
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sport X
Orgnummer 992 540 036
Telefon (+47) 907 80 480
Mobiltelefon (+47) 907 80 480
Hjemmeside www.sportx.no/
Besøksadresse Lybekkveien 35 C, 0770 Oslo
Postadresse Lybekkveien 35 C, 0770 Oslo

Nøkkelpersoner