Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 196 1 517
Sum driftskostnader -1 693 -1 402
Driftsresultat 504 116
Resultat før skatt 509 121
Årsresultat 408 87
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 503 623
Sum gjeld 875 404
Sum egenkapital 628 220
Sum egenkapital og gjeld 1 503 624
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Inside AS
Orgnummer 992 621 915
Telefon (+47) 952 49 760
Mobiltelefon (+47) 952 49 760
E-post bodilseth@yahoo.no
Hjemmeside www.zinside.no
Besøksadresse Bjørnebærsvingen 15, 1412 Sofiemyr
Postadresse Bjørnebærsvingen 15, 1412 Sofiemyr

Nøkkelpersoner