Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 702 3 254
Sum driftskostnader -963 -3 225
Driftsresultat 740 29
Resultat før skatt 888 33
Årsresultat 703 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 075 1 469
Sum gjeld 721 818
Sum egenkapital 1 354 652
Sum egenkapital og gjeld 2 075 1 469
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Inside AS
Orgnummer 992 621 915
Telefon (+47) 952 49 760
Mobiltelefon (+47) 952 49 760
E-post bodilseth@yahoo.no
Hjemmeside www.zinside.no
Besøksadresse Bjørnebærsvingen 15, 1412 Sofiemyr
Postadresse Bjørnebærsvingen 15, 1412 Sofiemyr

Nøkkelpersoner