Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 154 1 060
Sum driftskostnader -1 019 -908
Driftsresultat 135 152
Resultat før skatt 406 -73
Årsresultat 375 -110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 126 1 950
Sum gjeld 211 411
Sum egenkapital 1 915 1 538
Sum egenkapital og gjeld 2 126 1 950
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Inside AS
Orgnummer 992 621 915
Telefon (+47) 952 49 760
Mobiltelefon (+47) 952 49 760
E-post bodilseth@yahoo.no
Hjemmeside www.zinside.no
Besøksadresse Bjørnebærsvingen 15, 1412 Sofiemyr
Postadresse Bjørnebærsvingen 15, 1412 Sofiemyr

Nøkkelpersoner