Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 56 024 121 471
Sum driftskostnader -73 656 -126 841
Driftsresultat -17 632 -5 370
Resultat før skatt -16 527 -4 441
Årsresultat -12 649 -3 409
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 095 9 207
Omløpsmidler 12 293 14 727
Sum gjeld 16 157 20 981
Sum egenkapital 45 476 58 125
Sum egenkapital og gjeld 61 633 79 106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Enermech AS
Orgnummer 992 685 204
Telefon (+47) 51 71 67 00
Telefaks (+47) 51 71 67 10
E-post post@enermech.com
Hjemmeside www.enermech.com
Besøksadresse Energivegen 9, 4056 Tananger
Postadresse Energivegen 9, 4056 Tananger

Nøkkelpersoner