Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -39 -29
Driftsresultat -39 -29
Resultat før skatt -39 -269
Årsresultat -39 -269
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 1 585 1 546
Sum egenkapital -1 485 -1 446
Sum egenkapital og gjeld 100 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q R Holding AS
Orgnummer 992 757 361
Besøksadresse Frøyas veg 5, 9019 Tromsø
Postadresse Frøyas veg 5, 9019 Tromsø

Nøkkelpersoner