Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 499 1 083
Sum driftskostnader -476 -656
Driftsresultat 23 426
Resultat før skatt 14 417
Årsresultat 10 322
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 77 73
Omløpsmidler 31 107
Sum gjeld 80 164
Sum egenkapital 28 18
Sum egenkapital og gjeld 109 182
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q R Holding AS
Orgnummer 992 757 361
Besøksadresse Frøyas veg 5, 9019 Tromsø
Postadresse Frøyas veg 5, 9019 Tromsø

Nøkkelpersoner