Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 755 0
Sum driftskostnader -270 0
Driftsresultat 486 0
Resultat før skatt 441 0
Årsresultat 308 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 52 0
Omløpsmidler 139 0
Sum gjeld 1 246 1 585
Sum egenkapital -759 -1 486
Sum egenkapital og gjeld 487 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q R Holding AS
Orgnummer 992 757 361
Besøksadresse Frøyas veg 5, 9019 Tromsø
Postadresse Frøyas veg 5, 9019 Tromsø

Nøkkelpersoner