Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 30 141 29 442
Sum driftskostnader -23 853 -25 475
Driftsresultat 6 287 3 967
Resultat før skatt 6 317 3 988
Årsresultat 6 019 3 988
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 836 2 703
Omløpsmidler 17 577 14 163
Sum gjeld 5 477 8 950
Sum egenkapital 13 936 7 917
Sum egenkapital og gjeld 19 413 16 867
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kongsberg Technology Training Centre
Orgnummer 992 765 593
Telefon (+47) 32 28 42 00
E-post post@k-tech.no
Hjemmeside k-tech.no
Besøksadresse Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg
Postadresse Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg

Nøkkelpersoner