Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 847 9
Sum driftskostnader -560 -15
Driftsresultat 287 -7
Resultat før skatt 288 -2
Årsresultat 220 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 267 1 708
Sum gjeld 339 0
Sum egenkapital 1 927 1 708
Sum egenkapital og gjeld 2 267 1 708
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R Lende Its Consulting AS
Orgnummer 992 783 060
Telefon (+47) 905 59 406
Besøksadresse Fredrik Nannestads vei 2, 4011 Stavanger
Postadresse Fredrik Nannestads vei 2, 4011 Stavanger

Nøkkelpersoner