Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 24 831 24 281
Sum driftskostnader -23 885 -23 618
Driftsresultat 947 663
Resultat før skatt 900 600
Årsresultat 673 442
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 448 5 532
Omløpsmidler 6 742 6 051
Sum gjeld 10 411 10 903
Sum egenkapital 2 513 1 840
Sum egenkapital og gjeld 12 923 12 743
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kvikk Vask & Rens
Orgnummer 992 799 579
Telefon (+47) 75 13 98 70
Telefaks (+47) 75 13 98 71
Mobiltelefon (+47) 907 29 904
E-post kvikk@kvikk.as
Hjemmeside www.kvikk.as
Besøksadresse Sønderlundmyra 4, 8601 Mo i Rana
Postadresse Postboks 500, 8601 Mo i Rana