Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 218 4 139
Sum driftskostnader -4 445 -4 000
Driftsresultat -227 138
Resultat før skatt -180 130
Årsresultat -157 95
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 743 702
Sum gjeld 726 551
Sum egenkapital 46 203
Sum egenkapital og gjeld 773 755
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Malerfirmaet Bull Enger AS
Orgnummer 992 831 685
Telefon (+47) 906 18 056
Mobiltelefon (+47) 906 18 056
Postadresse Magnus barfotsgate 11, 0273 Oslo

Nøkkelpersoner