Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 475 864
Sum driftskostnader -507 -798
Driftsresultat -31 66
Resultat før skatt -36 62
Årsresultat -26 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 34 34
Omløpsmidler 9 51
Sum gjeld 76 83
Sum egenkapital -7 19
Sum egenkapital og gjeld 69 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ness Bygg AS
Orgnummer 992 854 065
Telefon (+47) 419 03 765
Hjemmeside www.nessbygg.no/
Besøksadresse Løken terrasse 53, 1900 Fetsund
Postadresse Postboks 254, 1901 Fetsund

Nøkkelpersoner