Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 11 635 11 636
Sum driftskostnader -12 988 -12 166
Driftsresultat -1 353 -531
Resultat før skatt -1 785 -756
Årsresultat -1 785 -756
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 15 24
Omløpsmidler 504 5 123
Sum gjeld 488 3 575
Sum egenkapital 348 2 133
Sum egenkapital og gjeld 835 5 708
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Møbelringen Husnes
Orgnummer 992 988 754
Telefon (+47) 53 48 80 50
Mobiltelefon (+47) 454 86 186
E-post posthusnes@mobelringen.no
Hjemmeside www.mobelringen.no
Besøksadresse Sentrumsvegen 41, 5460 Husnes
Postadresse Sentrumsvegen 41, 5460 Husnes

Nøkkelpersoner