Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 083 14 802
Sum driftskostnader -16 642 -15 269
Driftsresultat -559 -467
Resultat før skatt -568 -485
Årsresultat -566 -357
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 568 2 728
Omløpsmidler 2 825 2 421
Sum gjeld 2 025 2 412
Sum egenkapital 3 347 3 913
Sum egenkapital og gjeld 5 372 6 325
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Instant Storum Stillaser AS
Orgnummer 993 055 700
Telefon (+47) 55 11 06 00
Telefaks (+47) 55 11 06 01
Mobiltelefon (+47) 917 56 667
E-post post@instant-storum.no
Hjemmeside www.instant-storum.no
Besøksadresse Midtunlia 17, 5224 Nesttun
Postadresse Midtunlia 17, 5224 Nesttun

Nøkkelpersoner